Loading...

recht-raad logo small

Bouwexploit, aansprakelijkstelling bouwschade

Er wordt in uw buurt gebouwd en u vreest bouwschade. Uiteraard wilt u eventuele schade verhalen op de aannemer of opdrachtgever. Een eerste noodzakelijke stap is de brief of bouwexploit waarmee u de aannemer en/of opdrachtgever aansprakelijk stelt en een zogeheten nul-meting verzoekt.
Incl. BTW€ 24,50

Brief advertentiefraude

U krijgt een factuur van een bureau dat beweert een (advertentie)contract met u te hebben afgesloten. Mogelijk heeft u zelfs een handtekening gezet als gevolg misleiding? Er is sprake van advertentie- of acquisitiefraude. Hoe voorkomt u dat u moet betalen? Onze juristen stelden hiervoor de juiste modelbrief op.
Incl. BTW€ 24,50

Huuropzegging bedrijfsruimte door huurder

U huurt een bedrijfsruimte en wilt de huurovereenkomst opzeggen. Dat kan alleen als er sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Incl. BTW€ 29,50

Indeplaatsstelling modelbrief

Als huurder kunt u met behulp van deze voorbeeld-brief uw verhuurder verzoeken akkoord te gaan met overdracht van uw huurrechten aan de koper van uw bedrijf. Dit is de eerste noodzakelijke stap voor huuroverdracht. Hiermee versterkt u uw juridische positie. Het model ontvangt u in een bewerkbaar Word-bestand
Incl. BTW€ 24,50

Laatste waarschuwingsbrief

Als werkgever kunt u met behulp van dit model op een juridisch correcte wijze aan werknemer een officiële (laatste) waarschuwing geven voor gedrag dat u niet accepteert. Hiermee versterkt u uw juridische positie. Het model ontvangt u in een bewerkbaar Word-bestand
Incl. BTW€ 24,50

Model ingebrekestelling

Uw leverancier presteert niet goed. Ergerlijk. Versterk uw juridische positie en download nu een juridisch correct voorbeeld van een sommatiebrief in een bewerkbaar Word-bestand. Goede kans dat alsnog goed geleverd wordt.
Incl. BTW€ 24,50

Model sommatiebrief

Uw klant betaalt niet op tijd. Ergerlijk. U wilt alsnog zo snel mogelijk uw geld. Een juridisch goede sommatiebrief is noodzakelijk. Download nu een sommatiebrief in bewerkbaar Word-bestand.
Incl. BTW€ 24,50

Modelbrief claimen boete te laat opleveren huis

U heeft opdracht gegeven voor de bouw van een huis (of ander bouwwerk), maar de aannemer levert het werk niet op tijd op. Vaak is de aannemer dan een boete verschuldigd. Met onze modelbrief claimt u op de juiste wijze uw boete en sommeert u de aannemer alsnog met spoed op te leveren.
Incl. BTW€ 24,50

Modelbrief gebreken koop huis

U heeft een bestaand huis gekocht en constateert gebreken. Met deze modelbrief sommeert u de verkoper op een juridisch correcte wijze de gebreken te herstellen en stelt u verkoper aansprakelijk voor schade.
Incl. BTW€ 24,50

Modelbrief huurgebreken

Als huurder kunt u met behulp van deze voorbeeld-brief uw verhuurder op een juridisch correcte wijze sommeren gebreken aan het door u gehuurde pand te herstellen en stelt u verhuurder aansprakelijk voor schade en huurgenotsderving. Hiermee versterkt u uw juridische positie. Het model ontvangt u in een bewerkbaar Word-bestand
Incl. BTW€ 24,50

Modelbrief inbreuk handelsnaam

Als ondernemer kunt u met behulp van deze voorbeeld-brief het bedrijf dat inbreuk maakt op uw handelsnaam op een juridisch correcte wijze sommeren de inbreuk te staken en uw schade te vergoeden. Het model ontvangt u in een bewerkbaar Word-bestand
Incl. BTW€ 24,50

Productaansprakelijkheid voorbeeldbrief

Een product dat onveilig is, is volgens de wet gebrekkig. Dit heeft tot gevolg dat de producent of leverancier van dat product de schade die daardoor wordt veroorzaakt zal moeten vergoeden. Bestel hieronder onze juridisch correcte brief waarmee u de leverancier van het product aansprakelijk stelt. De voorbeeldbrief wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand.
Incl. BTW€ 24,50

Protest tegen te hoge rekening aannemer

U heeft uw aannemer opdracht gegeven tot het verrichten van een (bouw)werk. De aannemer stuurt u echter een hogere rekening dan is afgesproken. Protesteer tegen de te hoge rekening met behulp van onze modelbrief.
Incl. BTW€ 24,50

Sommatie auteursrecht brief

Als auteursrechthebbende kunt u met behulp van deze voorbeeld-brief de persoon die inbreuk maakt op uw auteursrecht op een juridisch correcte wijze sommeren inbreuk te staken en uw schade te vergoeden. Het model ontvangt u in een bewerkbaar Word-bestand
Incl. BTW€ 24,50

Staande voet brief werkgevermodel

Aan ontslag op staande voet worden strenge juridische eisen gesteld. Met deze juridisch correcte voorbeeld brief kunt u een werknemer die een dringende reden voor ontslag geeft op de juiste wijze op staande voet ontslaan. De modelbrief wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand.
Incl. BTW€ 24,50

Voorbeeld brief aansprakelijkstelling aannemer

U heeft een aannemer ingeschakeld maar deze presteert niet goed, niet op tijd of in het geheel niet.
Incl. BTW€ 24,50

Voorbeeld brief huuropzegging bedrijfsruimte

Voorbeeld brief opzeggen huur kantoorruimte, opslagruimte, artikel 7: 230 BW bedrijfsruimte
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeld brief huurverhoging vrije sector woning

U verhuurt een woning in de vrije sector. U wilt de huurprijs aanpassen aan de marktprijs.
Incl. BTW€ 47,50

Voorbeeld brief melding gebreken paard

U heeft een paard gekocht die gebreken blijkt te hebben. Het paard voldoet niet aan de verwachtingen. Erg vervelend. U wilt de koop terugdraaien of een financiële compensatie. Maar hoe pakt u dat aan?
Incl. BTW€ 24,50

Voorbeeld verbeterplan verbetertraject

Als een werknemer niet goed presteert is dat niet goed voor uw onderneming. U wilt daarom de prestaties van de werknemer verbeteren. Als dat niet gebeurt naar aanleiding van een aantal besprekingen is het zaak met werknemer een officieel verbeterplan of verbetertraject aan te gaan.
Incl. BTW€ 37,50

Voorbeeldbrief auto teruggedraaide kilometerstand

U heeft een auto gekocht waarvan de kilometerstad blijkt teruggedraaid. U voelt zich opgelicht en wil daar juridisch wat aan doen.
Incl. BTW€ 24,50

Voorbeeldbrief huurverhoging bedrijfsruimte

U bent verhuurder van een bedrijfsruimte ex artikel 7: 290 BW ( winkelruimte, horeca, ambachtsbedrijf ) en wenst de huurprijs na 5 jaar te verhogen.
Incl. BTW€ 47,50

Voorbeeldbrief ingebrekestelling gebrek boot

U heeft een boot gekocht die gebreken blijkt te hebben.
Incl. BTW€ 24,50

Voorbeeldbrief melding gebreken auto

U heeft een auto gekocht die gebreken blijkt te hebben. Erg vervelend. Versterk uw juridische positie en download nu een juridisch correct voorbeeld van een sommatiebrief aan de verkoper van de auto in een bewerkbaar Word-bestand. Goede kans dat de kwestie alsnog wordt opgelost.
Incl. BTW€ 24,50

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863